• מעון רב תכליתי - המעון נהפך לקהיליית המשפחות בשותפות עם המעון והשירותים החברתיים במטרה לשקם את המשפחות ואת הילדים בסיכון.
 • מעטפת WRAPAROUND - בשותפות של כל השירותים בקהילה באים לעזור לנערים ונערות ומשפחתם המורחבת כי כל שרות בנפרד ניסה והרים ידיים.
 • קהילה אכפתית - בית הספר נהפך לקהיליית המשפחות שילדיהם מבקרים בה. בשותפות בין ההורים, צוות בית הספר, השירותים בשכונה, אנשי ציבור ואנשי עסקים שאכפת להם מנסים להציב מטרות לאיכות חיים טובה יותר לכל משפחות הקהילייה כשכל השותפים במעמד שווה. התוצאות הרצויות נקבעות על סמך נתונים וניתנים למדידה.
 • אחריות לתוצאות בשותפות עם התושבים - ראש העיר מטיל על צוות המורכב מנציגי כל השירותים להגיע לשותפות עם התושבים לקביעת סדרי העדיפות לתוצאות הרצויות באיכות חייהם.
 • LINC - ועדה ציבורית המורכבת מאנשי ציבור ואנשי עסקים, מקבלת על עצמה אחריות לעזור לקידום איכות חייהם של כלל התושבים בעיר ובעיקר הילדים והנוער
 • קבוצות דיון משפחתיות (קד"ם) - המשפחה המורכבת מגייסת את כוחותיה למען החוליה החלשה בה - ילדים בסכנה. על סמך ה"דאגות" שאנשי המקצוע מגדירים הם מכינים תוכנית טיפול שעונה על דאגות אלו.
 • צדק מאחה - הקהילייה עצמה מתגייסת לעזור במניעת תופעות אלימות, סמים, עבריינות נוער.
 • המשפחה במרכז FAMILIES FIRST - המערכת הטיפולית מקבלת אחריות להזדמנות נוספת לעזור לילדים שהוצע לסדרם מחוץ בחוץ לבית בשל מצבי סכנה. עובד סוציאלי במשך ששה שבועות מנסה לגייס את הכוחות הטמונים במשפחה כדי לשנות את המצב של סכנה למצב של סיכון. לכל עובד סוציאלי שתי משפחות בו-זמנית.
 • אוריון - בעזרת שמונה עקרונות תקשורת בין-אישית מנסים באמצעות מצלמת וידיאו לעזור לשפר את התקשורת בין הורים וילדיהם ולשנות מצב של סכנה למצב של סיכון.
פעילויות אחרות:
 • ימי עיון
 • סיורים
 • הרצאות
 • אורחים מחו"ל
 • חדשות
העמותה קיבלה אישור מטעם מס הכנסה למתן אישור פטור לתרומות על פי סעיף 64/א.
העמותה הציגה את עקרונותיה, מטרותיה ופעילותה בכנס עובדים סוציאליים ביום שני 8.9.03