העמותה אינה מפעילה שירותים אישיים וכל פעילות חבריה הם בהתנדבות.

מקורות המימון שלה: יעוץ מקצועי ותרגומים מאנגלית לעברית/עברית לאנגלית הנעשים על ידי חברי העמותה בהתנדבות

מחודש יולי 2003 רשאית העמותה לקבל תרומות המוכרות לצורך מס על פי סעיף 46 לתקנות מס הכנסה. על כן כל התורם מקבל אישור על כך למס הכנסה.

העמותה
מאמינה כי לכל ילד הזכות הבסיסית לגדול בחיק המשפחה כל עוד מובטחים צרכיו הבסיסיים בתחום הגוף, הנפש והרגש.
מאמינה כי הבטחתו של מצב זה תובעת משאבים, שיטות התערבות, מסגרות מתאימות ופעילויות משותפות עם ילדים, נוער, משפחות וקהילות למען איכות חיים ללא סיכון.

העמותה
פועלת ליצור שותפויות בין השירותים,התושבים, הפונים, אנשי העסקים ואנשי הציבור במטרה לקבל אחריות הדדית למען איכות חיים ללא סיכון.
פועלת להרחבת מעגל השותפים לצורך הפצת העקרונות הללו.
פועלת, תעודד ותגן על הזכויות הייחודיות של כל ילד ו/או משפחה.
מאמינה, שיש לשתף באחריות את כל הגורמים מבלי להקטין מהאחריות, שהמדינה חייבת לאלו הנמצאים במצבי סיכון וסכנה.