מעטפת
פרויקט מעטפת אושר כתכנית ארצית לפתרון לנוער בסכנה על סף הוצאה למסגרות החסות
דוח מסכם של המחקר שנערך על ידי מכון ברוקדייל הוכיח שיש תוצאות מרשימות לכלי המכונה מעטפת באנגלית WRAPAROUND ראה בPUBLICATIONS דוח המחקר ראה מסמך מצורף