קישורים
Annie E. Casey Foundation
קרן חברתית הפועלת לשינוי ארגוני וחברתי של אזורי מצוקה בארה"ב. עקרונותיה דומים לאלו של העמותה שביל הקהילה

The Center for the Study of Social Policy
אחראית לפיתוח תורות הקשורות לחיזוק השותפות בין ילדים, נוער, משפחות וקהילות לקידומן.

Jim Casey Youth Opportunities Initiative
קרן חברתית הפועלת לשפר את הסיכויים של נוער שגדל במסגרות האמנה לחיות חיים עצמאיים בקהילה

Results based Accountability
מרק פרידמן מנהל את החברה FISCAL POLICY STUDIES INSTITUTE המספק הכשרה לפעילות על סמך תוצאות.

LINC Local Investment Committee
ועדה ציבורית התנדבותית של אנשי עסקים ואנשי ציבור שהחליטה לעזור לשנות את המצב החברתי משברי בעיר KANSAS CITY .באתר מתארים את עקרונות LINC והפעולות והמשימות שבוצעו בתמיכתה ובעידודה ועדיין ממשיכים.

ארגון ציבורי FAMILY SUPPORT AMERICA
עם עקרונות דומים לאלו של העמותה המנסים לקדם ולתמוך במשפחות צעירות כשותפות לשיפור איכות חייהם.

ג'וינט ישראל
הארגון בינלאומי עם הסניף הישראלי בירושלים

אשלים
מיסודה של ג'וינט ישראל לקדם את איכות חייהם של ילדים, נוער ומשפחותיהם.

מכון ברוקדייל
מכון המחקר מיסודו של ג'וינט ישראל המעריך וחוקר את תוצאות הפרויקטים והפעילות של הארגון וכל המקבלים את תמיכתו

icsw
מועצת עמותות הרווחה הקשורה לארגון הבינלאומי

אפשר
עמותת אפשר קמה במטרה להעלות את איכות הטיפול בילדים,