• אמון הוא המפתח לכל תכנון משפחתי וקהילתי
  • היחידים והמשפחות הם בעלי משאבים אנושיים וכוחות חיוביים. יש למקד ולבסס את הטיפול עמם על כוחות ומשאבים אלה
  • לכל משפחה יש ייחוד - תרבות, מנהגים ומסורות עליהם יש לבנות את התוכנית המשותפת
  • מסגרת ההתייחסות היא: הילד במרכז, המשפחה במוקד, בתוך הקהילה
  • העבודה היא בשותפות עם המשפחה ולא בעבורה
  • לקבוע מטרות הניתנות להשגה - לעבוד באורח בונה, צעד אחר צעד
  • לגרום למעורבות ולאחריות של הקהילה בכל הקשור לשלומם, ביטחונם ורווחתם של הילדים
  • תכנון קהילתי מוצלח מבוסס על נתונים וידע הנשאב מניסיונם של כל המשתתפים בתכנון
  • תכנון קהילתי צריך לאפשר מימוש מצבים והזדמנויות לבניית שותפויות עם משפחות
  • תכנון קהילתי מוצלח משותת על שותפות בין המגזר הציבורי - העסקי - והתנדבותי